Σύνδεση Στελέχωσης και Προγραμματισμού

Χρησιμοποιήστε το λογαριασμό του ΣΕΠ για να συνδεθείτε


Για λόγους απλοποίησης της διαδικασίας σύνδεσης στο πρόγραμμα, γίνεται επιβεβαίωση της ιδιότητας σας ως εκπαιδευτικού από το σύστημα του ΣΕΠ. Σημειώνεται ότι το παρόν σύστημα δεν συλλέγει καμία προσωπική πληροφορία από το ΣΕΠ, εκτός από την επιβεβαίωση αυτής της ιδιότητας.

Για να μπορέσετε να συνδεθείτε στην εφαρμογή Ωρολόγιο Πρόγραμμα/Σύστημα Διαχείρισης Ύλης θα πρέπει να έχετε ήδη εγγραφεί στο ΣΕΠ.

Δημιουργία Λογαριασμού ΣΕΠ»